Legislație

Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011 descărcare

Ordinul ministrului Educației  privind structura anului școlar 2022-2023 descărcare

REGULAMENT-CADRU din 4 iulie 2022 de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  descărcare

Calendarul anului școlar 2022-2023 descărcare

ORDIN nr 3497 din 30 martie 2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu echipamente tehnologice descărcare

Ordin ME nr. 3300 din 19 februarie 2021 privind programul pilot Scoala dupa scoala descărcare

Școala

Cod etică Școala Gimnazială Nr.4 Vulcan descărcare

Raport anual asupra calității educației 2021-2022 descărcare

Plan de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2020-2025 descărcare

Organigrama 2022-2023 descărcare

Organigrama 2020-2021 descărcare

Organigrama 2019-2020 descărcare

ROFUIP 2019-2020 descărcare

ROFUIP 2018-2019 descărcare

ROI 2018-2019 descărcare

PDI 2020-2025 descărcare

PDI 2016-2020 descărcare

Plan managerial an scolar 2020-2021 descărcare

Plan managerial an scolar 2016-2017 descărcare

Raport general privind starea şi calitatea învățământului - an şcolar 2019–2020 descărcare

Hotărâri ale C. A. an școlar 2016-2017 descărcare

Consiliul de Administrație 2019-2020 descărcare

Cadre didactice

Lista funcții martie 2023  descărcare

Lista funcții septembrie 2022  descărcare

Lista funcții martie 2022  descărcare

Lista funcții septembrie 2021  descărcare

Lista funcții martie 2021  descărcare

Lista funcții septembrie 2020  descărcare

Lista funcții martie 2020  descărcare

Lista funcții septembrie 2019  descărcare

Lista funcții martie 2019  descărcare

Lista funcții septembrie 2018  descărcare

Lista funcții martie 2018 descărcare

Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023—2024  descărcare

Caledarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023 - 2024  descărcare

Grafic inspecții speciale TITULARIZARE 2022  descărcare

ORDIN Nr. 4831 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar  descărcare

Elevi

Statutul elevului descărcare

Olimpiade și concursuri școlare acces