Secretariat

SECRETAR ŞEF: Ec. COJOCARU-ŞTEFAN LUMINIȚA
SECRETAR: - 

                                                                            ORAR
LUNI - JOI 8:00 - 16:30
08:00 – 10:00 SOLICITĂRI ADEVERINŢE, ACTE, DOSARE PERSONALE, ETC.
10:00 – 1300 MUNCĂ DE BIROU (NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL)
13:00 – 15:00 ELIBERĂRI ADEVERINŢE, ACTE SOLICITATE, DOSARE PERSONALE, DIVERSE
15:00 – 16:30 ARHIVARE ŞI ÎNDOSARIERE ACTE (NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL)
VINERI 8:00 – 14:00

 

Formulare

Cerere CCP  descărcare     Cerere CFP  descărcare     Cerere CIC  descărcare    

Cerere eliberare adeverință de venit  descărcare    

Cerere învoire personal didactic  descărcare    

Cerere motivare absențe  descărcare    

Cerere pentru concediu de odihnă  descărcare    

Cerere suplinire colegială  descărcare    

Cerere transfer elevi  descărcare    

Cerere adeverintă elevi  descărcare  

Echivalarea de către inspectoratul şcolar judeţean a perioadelor de studii efectuate în străinătate:

Cerere echivalare studii în străinatate părinte  descărcare    

Actele necesare pentru echivalarea studiilor  descărcare    

Anunțuri

recente

Anunț concurs 0,5 post secretar descărcare

Rezultat selectie dosare post secretar descărcare

Rezultat proba scrisă post secretar descărcare

Rezultat proba practică post secretar descărcare

Rezultat proba interviu post secretar descărcare

Rezultat final post secretar descărcare

mai vechi

Anunț concurs 0,5 post secretar descărcare

Anunț promovare inginer de sistem IA descărcare

Anunț concurs post îngrijitor descărcare

Anunț selecție dosare concurs îngrijitor descărcare

Rezultat proba practica concurs îngrijitor descărcare

Rezultat proba interviu concurs îngrijitor descărcare

Rezultat final concurs îngrijitor descărcare

Anunț concurs post bucătar  descărcare   

Rezultat selectie dosare concurs bucatar  descărcare

Rezultat interviu concurs bucatar  descărcare

Rezultat final concurs bucatar  descărcare