Oferta educațională

An școlar 2023-2024

          Școala Gimnazială Nr.4 Vulcan are o ofertă educațională diversificată și de calitate, care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovare a valorilor europene într-un climat de siguranță fizică și psihică, promovând un proces instructiv-educativ centrat pe elev și care să respecte particularitățile de vârstă, interesele şi aptitudinile elevilor.

          În școala noastră se desfășoară o gamă largă de activități școlare și extrașcolare ce pot valorifica și dezvolta talentele și interesele specifice elevilor,contribuind esențial la formarea  unor personalități echilibrate și armonioase, capabile să trăiască într-o lume polivalentă.

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 VULCAN
 

Ciclul preşcolar

 • 3 grupe program normal
 • 3 grupe program prelungit

Ciclul primar

 • Cls. Pregătitoare – 2
 • Cls. a I-a – 3
 • Cls. a II-a – 3
 • Cls. a III-a – 2
 • Cls. a IV-a – 2

Ciclul gimnazial

 • Cls. a V-a – 2
 • Cls. a VI-a – 2
 • Cls. a VII-a - 3
 • Cls. a VIII-a – 3

 

ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 VULCAN

Ciclul preşcolar - 1 grupă mixtă

Ciclul primar în regim simultan

Cls. Pregătitoare, I, II, III, IV

 

          Cadrele didactice din școală beneficiază de o bună pregătire profesională, de o bogată experiență, dar și de pasiune și dăruire, ceea ce le permite organizarea  și desfășurarea unui proces instructiv-educativ de calitate, reflectat în rezultatele de excepție obținute de elevii noștri la testările naționale și olimpiadele școlare.

          Cadrele didactice din învățământul primar sunt calificate, având contracte de muncă pe perioadă nedeterminată şi determinată.

          Activitățile extracurriculare completează conținutul instruirii și educației și sunt organizate în funcție de interesele elevilor, având o influentă benefică în dezvoltarea copiilor și un conținut științific, cultural-artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, tehnico-aplicativ, turistic, sportiv, precum şi caracter recreativ.

          Resursele materiale sunt puse în valoare de un colectiv de cadre didactice care este preocupat de realizarea unui învățământ de calitate. 

 

Școala noastră dispune de:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.  4 VULCAN

 • 22 săli de clasă modern mobilate, videoproiector și ecran de proiecție în fiecare sală de clasă
 • 1 laborator în care pot fi utilizate 30 calculatoare
 • 1 teren de sport si o sală de sport
 • 1 bibliotecă
 • Grupuri sanitare moderne
 • Clasele din învățământul primar sunt dotate cu câte un calculator

            ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 VULCAN

 • 1 teren de sport si o sală de sport
 • 1 bibliotecă
 • Grupuri sanitare moderne
 • Clasele din învățământul primar și preșcolar sunt dotate cu câte un calculator

          Sălile în care cei mici își vor desfășura activitatea vor fi adaptate vârstei copiilor, în așa fel încât să permită învățarea prin joc și pregătirea pentru clasa I, utilizând resurse de învățare adecvate, care țin seama de interesele copiilor.

          În acest cadru ei își vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor învăța să observe mediul înconjurător și să interacționeze cu ceilalți copii și cu adulți prin jocuri didactice, activități în echipă, activități de descoperire prin desen, experimente sau muzică. Ei vor fi îndrumați de cadre didactice specializate, învățătoare cu experiență.

          Materialele didactice pentru clasa pregătitoare vor fi atent selectate, după cerințele curriculei europene, pe baza principiului de învățare activă, prin joc, pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor care învață jucându-se.

 

An școlar 2022-2023

    Oferta educațională a școlii este generoasă și atent concepută în așa fel încât procesul instructiv- educativ să fie centrat pe elev și să respecte particularitățile de vârstă, interesele şi aptitudinile elevilor.

Școala școlarizează preșcolari și elevi astfel:

            ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 VULCAN

    Ciclul preşcolar
•    3 grupe program normal
•    3 grupe program prelungit

    Ciclul primar 
•    Cls. Pregătitoare – 3
•    Cls. a I-a – 3
•    Cls. a II-a – 2
•    Cls. a III-a – 2
•    Cls. a IV-a – 2

    Ciclul gimnazial
•    Cls. a V-a – 2
•    Cls. a VI-a – 3
•    Cls. a VII-a - 3
•    Cls. a VIII-a – 3

            ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 VULCAN

    Ciclul preşcolar - 1 grupă mixtă
    Ciclul primar în regim simultan
     •    Cls. Pregătitoare, I, II, III, IV 

    Cadrele didactice din școală beneficiază de o bună pregătire profesională, de o bogată experiență, dar și de pasiune și dăruire, ceea ce le permite organizarea și desfășurarea unui proces instructiv- educativ de calitate, reflectat în rezultatele de excepție obținute de elevii noștri la testările naționale și olimpiadele școlare.
Cadrele didactice din învățământul primar sunt calificate, având contracte de muncă pe perioadă nedeterminată şi determinată.
    Activitățile extracurriculare completează conținutul instruirii și educației și sunt organizate în funcție de interesele elevilor, având o influentă benefică în dezvoltarea copiilor și un conținut științific, cultural-artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, tehnico-aplicativ, turistic, sportiv, precum şi caracter recreativ. 
    Resursele materiale sunt puse în valoare de un colectiv de cadre didactice care este preocupat de realizarea unui învățământ de calitate. 

    Școala noastră dispune de:

            ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.  4 VULCAN

    22 săli de clasă modern mobilate, videoproiector și ecran de proiecție în fiecare sală de clasă
    1 laborator în care pot fi utilizate 30 calculatoare
    1 teren de sport si o sală de sport
    1 bibliotecă
    Grupuri sanitare moderne
    Clasele din învățământul primar sunt dotate cu câte un calculator    

            ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 VULCAN

    8  săli de clasă  modern mobilate
    1 laborator în care pot fi utilizate 15 calculatoare;
    1 teren de sport si o sală de sport
    1 bibliotecă
    Grupuri sanitare moderne
    Clasele din învățământul primar sunt dotate cu câte un calculator    

Sălile în care cei mici își vor desfășura activitatea vor fi adaptate vârstei copiilor, în așa fel încât să permită învățarea prin joc și pregătirea pentru clasa I, utilizând resurse de învățare adecvate, care țin seama de interesele copiilor.
În acest cadru ei își vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor învăța să observe mediul înconjurător și să interacționeze cu ceilalți copii și cu adulți prin jocuri didactice, activități în echipă, activități de descoperire prin desen, experimente sau muzică. Ei vor fi îndrumați de cadre didactice specializate, învățătoare cu experiență.
Materialele didactice pentru clasa pregătitoare vor fi atent selectate, după cerințele curriculei europene, pe baza principiului de învățare activă, prin joc, pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor care învață jucându-se.

 

An școlar 2021-2022

    Oferta educațională a școlii este generoasă și atent concepută în așa fel încât procesul instructiv- educativ să fie centrat pe elev și să respecte particularitățile de vârstă, interesele şi aptitudinile elevilor.

Școala școlarizează preșcolari și elevi astfel:

            ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 VULCAN

    Ciclul preşcolar
•    3 grupe program normal
•    3 grupe program prelungit

    Ciclul primar 
•    Cls. Pregătitoare – 3
•    Cls. a I-a – 2
•    Cls. a II-a – 2
•    Cls. a III-a – 2
•    Cls. a IV-a – 2

    Ciclul gimnazial
•    Cls. a V-a – 3
•    Cls. a VI-a – 3
•    Cls. a VII-a - 3
•    Cls. a VIII-a – 2

            ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 VULCAN

    Ciclul preşcolar - 1 grupă mixtă
    Ciclul primar în regim simultan
     •    Cls. Pregătitoare, I, II, III, IV 

    Cadrele didactice din școală beneficiază de o bună pregătire profesională, de o bogată experiență, dar și de pasiune și dăruire, ceea ce le permite organizarea și desfășurarea unui proces instructiv- educativ de calitate, reflectat în rezultatele de excepție obținute de elevii noștri la testările naționale și olimpiadele școlare.
Cadrele didactice din învățământul primar sunt calificate, având contracte de muncă pe perioadă nedeterminată şi determinată.
    Activitățile extracurriculare completează conținutul instruirii și educației și sunt organizate în funcție de interesele elevilor, având o influentă benefică în dezvoltarea copiilor și un conținut științific, cultural-artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, tehnico-aplicativ, turistic, sportiv, precum şi caracter recreativ. 
    Resursele materiale sunt puse în valoare de un colectiv de cadre didactice care este preocupat de realizarea unui învățământ de calitate. 

    Școala noastră dispune de:

            ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.  4 VULCAN

    22 săli de clasă  modern mobilate
    1 laborator în care pot fi utilizate 30 calculatoare
    1 teren de sport si o sală de sport
    1 bibliotecă
    Grupuri sanitare moderne
    Clasele din învățământul primar sunt dotate cu câte un calculator    

            ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 VULCAN

    8  săli de clasă  modern mobilate
    1 laborator în care pot fi utilizate 15 calculatoare;
    1 teren de sport si o sală de sport
    1 bibliotecă
    Grupuri sanitare moderne
    Clasele din învățământul primar sunt dotate cu câte un calculator    

Sălile în care cei mici își vor desfășura activitatea vor fi adaptate vârstei copiilor, în așa fel încât să permită învățarea prin joc și pregătirea pentru clasa I, utilizând resurse de învățare adecvate, care țin seama de interesele copiilor.
În acest cadru ei își vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor învăța să observe mediul înconjurător și să interacționeze cu ceilalți copii și cu adulți prin jocuri didactice, activități în echipă, activități de descoperire prin desen, experimente sau muzică. Ei vor fi îndrumați de cadre didactice specializate, învățătoare cu experiență.
Materialele didactice pentru clasa pregătitoare vor fi atent selectate, după cerințele curriculei europene, pe baza principiului de învățare activă, prin joc, pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor care învață jucându-se.