Declaraţiile de interese

Legislație

ORDIN nr. 3051 din 11 ianuarie 2024 privind aprobarea Procedurii pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare descărcare

  • Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, personalului didactic de predare îi revine obligaţia să completeze declaraţia de interese.
  • Personalul didactic de predare angajat ulterior datei de 31 decembrie completează şi depune declaraţia de interese în termen de 5 zile de la angajare.
  • Pentru declararea intereselor, datele se completează cu informaţiile valabile la data completării declaraţiei.
  • Formularul privind declaraţia de interese este pus la dispoziţia personalului didactic de predare, în format electronic, pe pagina de internet a unităţii de învăţământ preuniversitar sau, la cerere, în format letric, de către responsabilul pentru declaraţiile de interese.
  • Cadrul didactic încadrat în două sau mai multe unităţi de învăţământ completează o singură declaraţie de interese, conform modelului standard prevăzut în anexa nr. 2, şi depune câte un exemplar completat la fiecare unitate de învăţământ.
  • Actualizarea declaraţiei se face în situaţia în care, pe parcursul anului şcolar, apar modificări în încadrare care necesită actualizarea declaraţiei.
  • Pe perioada detaşării, personalul didactic de predare depune declaraţia de interese la unitatea de învăţământ preuniversitar la care a fost detaşat.

Formulare tip

Anexa 2 - Declaratie de interese descărcare

 

Declarații

**** descărcare

**** descărcare

**** descărcare