Proiecte internaționale

ACREDITARE ERASMUS+, EDUCAȚIE ȘCOLARĂ, 2021-2027
Nr. 2020-1-RO01-KA120-SCH-000095304

 

Anul 3

2023-2024

Nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000146105

 

Anul 2

2022-2023

Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000056891

Mobilități:

Erasmus+ KA1 Educație școlară Scoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan - Diseminare Mobilitate grup de elevi Lingvistic şi Protecţia mediului Polonia descărcare

Erasmus+ KA1 Educație școlară Scoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan - Diseminare Job shadowing  Lituania Panevezys descărcare

Erasmus+ KA1 Educație școlară Scoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan - Diseminare Mobilitate de grup elevi Digitalizare Polonia2 descărcare

Erasmus+ KA1 Educație școlară Scoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan - Diseminare Curs Incluziune Italia descărcare

Erasmus+ KA1 Educație școlară Scoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan - Diseminare Curs Apps for Future Teachers Franța descărcare

Erasmus+ KA1 Educație școlară Scoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan - Diseminare Curs Digitalizare Cehia descărcare

 

Anul 1

2021-2022

Nr. 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009924

Mobilități:

Erasmus+ KA1 Educație școlară Scoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan - Diseminare Curs staff Incluziune Cehia descărcare

Erasmus+ KA1 Educație școlară Scoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan - Diseminare  Curs staff Digital Turcia descărcare

Erasmus+ KA1 Educație școlară Scoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan - Diseminare Job shadowing - Franța Nantes descărcare

Erasmus+ KA1 Educație școlară Scoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan - Diseminare Mobilitate grup de elevi Digital Croatia descărcare

 

Alte proiecte internaționale

Diseminare Polish-Romanian-Natural Heritage descărcare

Informare Erasmus+ Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan - premiu descărcare

A TREIA ÎNTÂLNIRE A PROIECTULUI DE PARTENERIAT STRATEGIC-  PROIECT DE SCHIMB INTERȘCOLAR, ERASMUS+ ,,ON THE EDGE" – CU TEMA ,,BIOLOGIE ȘI ECOLOGIE” NR. DE REFERINȚĂ: 2018-1-PT01-KA229-047250_4 descărcare

ACTIVITATEA – C2  A PROIECTULUI  DE  PARTENERIAT  STRATEGIC-  PROIECT DE SCHIMB INTERȘCOLAR, ERASMUS+ ,,ON THE EDGE" – SHORT –TERM EXCHANGES OF GROUPS OF PUPILS NR. DE REFERINȚĂ: 2018 – 1- PT01 – KA229 – 047250_4 descărcare

 

 

I. PROIECTE ERASMUS+

Proiect Erasmus+ "On the edge"  2018-2020

Școala Gimnazială Nr.4 Vulcan
Proiect Erasmus+
Domeniul: Educație școlară, KA229
Perioada derulării: 2018-2020
Buget: 27.925 euro

Proiectul ,,On the edge”

            În cadrul acestui proiect participă 6 țări europene, Portugalia(coordonator de proiect), Finlanda, Polonia, România, Germania și Grecia. Proiectul a obținut 98 din 100 de puncte, fiind pe primul loc în Portugalia.
            ,,On the edge" este un proiect interdisciplinar. Elevii  de 11-13 ani vor fi expuși frumuseții învățării, își vor intensifica curiozitatea și își vor lărgi interesele, precum și nivelul de cunoștințe și abilități, recunoscând că în disciplinele școlare există multe tematici interesante.
            Vrem să dezvăluim și să identificăm interesele nedescoperite pe deplin de către elevi, hobby-urile elevilor  și, chiar dacă sunt încă foarte tineri, să le arătăm perspectiva unei cariere  prin vizitarea sau colaborarea strânsă cu întreprinderile/instituțiile locale. Dorim să oferim elevilor care trăiesc în gospodării cu venituri mici, au nevoi educaționale speciale sau aparțin grupurilor minorităților etnice, posibilitatea de a se întâlni cu alte culturi , cu colegii lor din alte țări.
            Prin studiul unei game largi de domenii și a unei abordări practice, pentru a afla că subiectele școlare pot fi predate și învățate în moduri accesibile,  folosind mijloace vizuale, lucrul în grup, metodele de proiect s.a. Prin urmare, vom avea Portugalia ,,la marginea” Artelor și Muzicii; România ,,la marginea” Științei și a Matematicii; Polonia ,la marginea” Biologiei și Ecologiei; Germania ,,la marginea” Sportului și Tehnologiei; Finlanda ,,la marginea” Naturii și a Culturii; și Grecia ,,la marginea” Patrimoniului Cultural European.
            Încorporarea activităților în programele existente va inspira studenții și le va oferi perspective noi și interesante în domenii familiare. Vrem ca toate competențele  din acest proiect să fie contextualizate și să devină relevante pentru viața de dincolo de clasă. De aceea, relaționarea învățării cu elementele vieții reale și cu lumea muncii reprezintă o trăsătură centrală.
            "Am creat  Uniunea Europeană, dar uităm să creăm europenii", spune cineva odată, de aceea echipele internaționale reprezintă fundamentul acestui proiect. Lucrând în echipe internaționale, elevii își vor spori gradul de conștientizare a diversității culturale și sociale bogate din Europa și vor îmbogăți dezvoltarea lor într-un mod imposibil în mediul tradițional al clasei. Prin organizarea elevilor în acest fel și prin faptul că aceștia lucrează într-un mediu internațional, vor crește sentimentul de încredere în sine, abilitățile sociale și de alfabetizare prin împărtășirea ideilor, cunoștințelor, sarcinilor, materialelor  și vor învăța o limbă străină într-o situație reală de comunicare.
            Acest proiect își propune, de asemenea, să stimuleze imaginația elevilor și să ducă la o plăcere  a învățării și înțelegerii continentului pe care îl locuiesc. Prin încercarea de a comunica cu colegii de echipă, elevii vor realiza importanța învățării unei limbi străine. Prin grupele combinate internațional  și colaborarea în timpul unei mobilități, elevii se vor compara, vor găsi asemănări și diferențe, iar prin depășirea barierelor lingvistice și a diferențelor culturale vor crește nivelul de competență în limbi străine. Această abordare multinațională va duce la o înțelegere mai profundă a unor concepte importante și complexe, precum cetățenia și identitatea culturală și, sperăm, va facilita crearea unei rețele numeroase de contacte internaționale și o atitudine mai pozitivă față de proiectul european și valorile UE. Credem că înbunătățirea acestor legături este de cea mai mare importanță în vremurile în care trăim.
            Acest proiect este un vehicul pentru dezvoltarea profesională. Colaborarea cu colegii din străinătate oferă personalului posibilitatea de a împărtăși idei, de a compara concluziile și de a găsi soluții împreună. Schimbul de bune practici se află în centrul acestui proiect. Expunerea la diferite metodologii de predare, sisteme educaționale și culturi  va dezvolta integrarea dimensiunii europene în predare. Aceasta va oferi profesorilor o altă perspectivă. Una dintre moștenirile acestui proiect va fi apariția unor relații profesionale durabile  între toți partenerii. Vom încuraja un schimb intens de metode de predare și de bune practici, gândire creativă și utilizarea mass-media. Profesorii noștri vor coopera îndeaproape, planifică și vor realiza împreună lucrările și vor împărtăși rezultatele. Vom implica părinți, comunități locale și alți parteneri.
            Școlile își vor spori capacitatea de a lucra în proiecte internaționale. Posibilitatea de a interacționa cu instituțiile din întreaga Europă și de a împărtăși rezultatele  acestui proiect va crea o nouă perspectivă asupra stadiului educației în Europa cât și pentru factorii de decizie locali, cei care au puterea de a schimba politicile școlare în următorii ani.
            Titlul acestui proiect "On the edge" ar trebui să ne aducă la cunoștință ideea că dincolo de marginea unei lumi există o lume cu mii de posibilități de care elevii  pot beneficia. Deci, "On the edge" este "o ușă" în lumea necunoscută, fascinantă și plină de curiozități. 

Pagina de eTwinning a proiectului ,,On the edge”: https://twinspace.etwinning.net/70327/home

 

Informare
          Școala Gimnazială Nr.4, Vulcan, prin proiectul Erasmus+ KA229 -On the edge, a avut onoarea de a reprezenta România în cadrul Premiilor Europene eTwinning 2022!

          A fost o competiție puternică, fiind înscrise 1824 de proiecte internaționale și doar 9 premiate. Școala noastră a fost premiată la secțiunea 12-15 ani.

https://www.etwinning.net/ro/pub/newsroom/highlights/etwinning-european-prizes-2022.htm

          Proiectele au trecut prin 5 etape de evaluare, fiind vizate aspecte precum inovarea pedagogică, utilizarea TIC, integrarea curriculară, colaborarea dintre școlile partenere, rezultatele și diseminarea.

          Proiectul Erasmus+, KA229-On the edge, 2018-2021, a fost dezvoltat în colaborare internațională cu 5 școli partenere din Portugalia, Finlanda, Polonia, Germania și Grecia.

          Dorim să mulțumim partenerilor internaționali, conducerii școlii, colegilor implicați direct sau indirect în proiect, elevilor participanți, părinților elevilor participanți și Primăriei Municipiului Vulcan pentru sprijin și implicare.

Coordonator de proiect: Prof. Ursuța Paul

Director,

Prof. Illyes Ecaterina

     

https://scoala4vulcan.weebly.com/proiecte-interna539ionale.html